Jag coachar personer på företag och i organisationer som använder sig av presentationer, såväl internt som ut mot kunderna. Utifrån ert befintliga material förstärker, förenklar och förtydligar jag innehållet.

Storytelling gör presentationen personlig

Jag hjälper er också att skapa en personlig ton – att levandegöra materialet. Det är ett säkert grepp för att väcka åhörarnas intresse. Genom att skapa historier och berättelser är det mycket lättare att framkalla ett intresse runt en produkt, en tjänst eller en person.

Bli säkrare i din kommunikation

Jag ser till att du med enkla medel känner dig trygg och säker inför din publik. Jag hjälper dig att skapa en medvetenhet om kroppsspråket, rösten och vilken attityd man utstrålar. Ju säkrare intryck man gör desto mer avslappnad blir du, och budskapet blir tydligare. Enkelt uttryckt regisserar jag dig på att bli bättre, tydligare och säkrare i att kommunicera företagets budskap.