Jag heter Peter Fridh och har arbetat som skådespelare inom teatern och TV i drygt 25 år. Jag har också haft uppdrag inom näringslivet, bland annat som konferencier. Min erfarenhet från skådespeleriet har jag kombinerat med en utbildning i storytelling och dramaturgi vid Nordic Business Institute i Växjö, och numera är jag även certifierad storyteller. Det har visat sig att denna erfarenhets- och kunskapsmix är givande för det jag håller på med i dag. Sedan ett antal år tillbaka driver jag Storytelling Scandinavia.

En kort Story

"Så kom sista dagen på utbildningen när jag skulle opponera på min studiekamrat Andreas presentation. Jag skärpte mina sinnen och upptäckte min förmåga att se vad som fungerade i framförandet och var svagheterna låg. Min 25 åriga teatererfarenhet kom nu väl till pass. Mina observationer kom slag i slag. Andreas stod för stilla, borde vila mer i texten, använda sig mer av sitt kroppsspråk och våga pausera. Plötsligt trillade polletten ned och allt blev uppenbart. Jag såg min affärsidé framför mig - att kreativt och med varsam hand hjälpa personer bli trygga i sina presentationer."